• slide1
  • slide2
  • slide3
  • slide4
  • slide5
  • slide6
  • slide7

Wynajem przestrzeni w EkoCentrum

EkoCentrum otwarte jest dla wszelkich inicjatyw społecznych realizowanych przez organizacje pozarządowe czy grupy nieformalne. Udostępniamy naszą przestrzeń na róznego rodzaju wydarzenia edukacyjne, szkoleniowe, kulturalne zgodne z celami statutowymi i programowymi Fundacji EkoRozwoju.

Co trzeba zrobić aby zarezerwować salę?

Wypełnij formularz wstępnej rezerwacji sali oraz skontatkuj się z nami telefonicznie. Rezerwacja sali uzależniona jest od rodzaju wydarzenia, które będzie organizowane w EC oraz od zajętości sal. 

Zapraszamy także do zapoznania się z regulaminem, który określa zasady korzystania z EkoCentrum.

Jaką przestrzen udostępniamy?

    EkoWarsztatownia /budynek A – większy - poziom 0/

Sala seminaryjna o powierzchni 60 m2, z zapleczem toaletowym i cateringowym, umożliwiająca organizację wydarzeń dla maksymalnie 50 osób (przy równoległym układzie krzeseł) lub zajęć warsztatowych wymagających więcej przestrzeni dla interakcji i działań edukacyjnych. Sala wyposażona jest w rzutnik i sprzęt nagłaśniający.

    Ekosala  /budynek A „warsztatowy” – większy - poziom -1/

Sala o powierzchni 35 m2 dla kameralnych spotkań warsztatowych (czasowy pobyt dla kilkunastu osób), w tym spotkań tematycznych (warsztaty „owalnego stołu” oraz warsztaty plastyczne); możliwość wykorzystania kuchni znajdującej się na poziomi -1 budynku. Sala  wyposażona jest w telewizor. Posiada osobne wejście po schodkach z podwórza.

    Zielona Uliczka

Przestrzeń otwarta pomiędzy budynkami; miejsce publicznych spotkań i festynów ekologicznych; w czasie wiosenno-letnio-jesiennym wykorzystywane do otwartych zajęć koedukacyjnych typu warsztaty plastyczne, czerpanie papieru, malowanie toreb ekologicznych.